Wat is Klassieke Homeopathie?

Klassieke homeopathie is een veilige en natuurlijke geneeswijze die op een hele milde wijze de innerlijke levenskracht die in ieder mens zit, aanspoort om weer in balans te komen. Het is een zachte maar effectieve geneeswijze, zonder vervelende bijwerkingen en die een beroep doet op het zelfgenezend vermogen van de mens waarbij men bewust wordt gemaakt van de eigen rol in het proces van ziekte en gezondheid.

Grondlegger S. Hahnemann: 'Kies om mild, en duurzaam te genezen in ieder ziektegeval een geneesmiddel dat, om te kunnen genezen, zelf een gelijksoortig lijden kan veroorzaken'.

Een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat dezelfde verschijnselen te genezen; zo werkt homeopathie. Hoe effectief dat is blijkt uit het feit dat een homeopaat vaak met 'uitgedokterde' clienten te maken krijgt die weer volledig herstellen. Het is niet voor niets dat in Zwitserland homeopathie volledig wordt vergoed door de basisverzekering, 70% van alle Duitse artsen regelmatig een homeopatisch middel voorschrijft in plaats van reguliere medicatie, Oostenrijk en Engeland homeopathische ziekenhuizen hebben en in India het net zo gewoon is om naar de homeopaat te gaan als naar een reguliere arts.

Ieder mens is uniek !

Volgens de klassieke homeopathie gaan we ervan uit dat elk mens uniek is. Er is immers geen mens hetzelfde. Een mens is een totaliteit van zijn eigen unieke symptomen. Deze symptomen vertellen welk homeopathisch middel het beste bij u past en zo de levenskracht kan aansporen om in balans te komen.

Het gelijkheidsbeginsel ‘Similia Similibus’ betekent dat - een ziekte bestreden kan worden door een patiënt een middel toe te dienen die (in onverdunde vorm) gelijke symptomen oproepen bij een gezond persoon als welke die de patiënt vertoont.

Hieronder nog een mooi filmpje waarin wordt uitgelegd hoe klassieke homeopathie werkt.....

`Homeopathie is een energetische geneeswijze die het zelfgenezend vermogen in de mens stimuleert om in balans te komen. Alles is energie, en alles beïnvloedt alles……..´

Homeopathie en wetenschap

Wetenschappelijk Onderzoek

Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat homeopathie werkzaam is bij vele kwalen en aandoeningen. De Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland heeft een aantal onderzoeken verzameld en laten vertalen. Het aantal onderzoeken zal regelmatig worden uitgebreid. Deze onderzoeken kunt u terug vinden op de website van de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN).

De geschiedenis van de homeopatie

Hahnemann

Samuel Hahnemann: 'The physician's highest calling, his only calling, is to make sick people healthy - to heal, as it is termed.'

‘Klassieke homeopathie’ is al eeuwenoud en bestaat eigenlijk al veel langer als we uitgaan van de natuurwet waarop deze geneeswijze berust. Het gelijkheidsbeginsel `Similia Similibus Curentur´, wat betekent dat het gelijke met het gelijke genezen kan worden is hierbij het uitgangspunt. Een stof die bij gezonde mensen ziektesymptomen kan op opwekken, kan deze symptomen bij zieken juist genezen.

Deze stelling gaat eigenlijk nog veel verder terug in de tijd. De Griekse arts en geleerde Hippocrates (ca. 460-377 v.C.), beschreef de natuurwet dat een stof die bepaalde klachten veroorzaakt, het beste geneesmiddel is om een gelijkende klacht te laten genezen.

De middeleeuwse arts, biochemicus, fysioloog en patholoog Paracelcus (1493-1542), ontwikkelde de principes waarop de moderne geneeskunst is gebaseerd en paste als een van de eersten de fundamentele principes van de homeopathie toe. Hij ontdekte dat bij een arsenicumvergiftiging een kleinere hoeveelheid arsenicum juist een genezend effect kan hebben. Het ‘gelijke met gelijke genezen’ .

Paracelcus: ‘Alles is gif en niets is gif’

In 1790 herontdekte de Duitse arts, chemicus en vertaler Samuel Hahnemann (1755-1843) deze natuurwet en gaf haar de naam ‘homeopathie’.

Het woord homeopathie is afgeleid van de Griekse woorden homoios (=gelijkend) en pathein (=lijden). Homeopathie betekent dus: "gelijkend lijden”. In 1796 publiceerde Hahnemann voor het eerst over homeopathie.

 

 

 

HOMEOPATHIE                     VOOR IEDEREEN